pilt18.02

18 veebr. Dollar ei ole sentimendi taastumisest veel väga palju osa saanud

Turud on tegemas katset sentimendi pöörde suunas. Optimismi on toetanud nii naftahindade kosumine kui ka kardetust paremad makronäitajad. Valuutaturgudel on nädala jooksul ootuspäraselt tugevaimate hulgas olnud toorainevaluutad (AUD, CAD). Dollar on nädala jooksul liikunud erisuunaliselt.

Dollar on tugevnenud euro, jeeni ning naelsterlingi vastu, kuid riskivalmiduse taastumisest tuge saanud toorainevaluutade suhtes on nõrgenetud. Seega ei saa rääkida laiapõhjalisest dollari come back’ist. Põhjuseks mõõduka liikumise puhul on ilmselt paljuski see, et vaatamata mõningasele üldisele positiivsusele ei ole veel ootused Föderaalreservi (FED) intresside kergitamise suhtes oluliselt paranenud. Jätkuvalt on intressitõstmise tõenäosus märtsikuisel FED-i istungil intressifutuuride alusel nullilähedane ning detsembris vastavalt ca. 30%.

Hiljutistes sõnavõttudes on FED-i juht Yellen maininud, et FED on oma intressiootustes vägagi paindlik ning makronäitajate dünaamikast sõltuv. Samuti ütles Yellen eelmisel nädalal, et sarnaselt mitmetele teistele keskpankadele võib FED vajadusel kaaluda negatiivsete intressimärade rakendamist. Selline seisukoht viitab selgelt, et FED-i rahapoliitika koomale tõmbamine lähiajal pole kaugeltki otsustatud teema, ning et turgude tormiliste sündmuste jätkumise stsenaarium toob päevakorda hoopis rahapoliitika leevendamise.

Seega on esimesed märgid sentimendi paranemisest küll toorainevaluutade taastumist toetanud, kuid dollari ulatuslikum taastumine eeldaks signaale USA majanduskavu püsimisest ning ka väliskeskkonna riskide leevenemisest. Üheks emaseks positiivseks märgiks võib pidada kolmapäeval avaldatud USA tööstustoodangu raportit ning ka tootjahinnaindeksit. Jaanuaris oli märgata tööstussektoris korralikku aktiivsuse suurenemist, mis peaks vähendama hirme USA majanduskasvu pidurdumise kohta.

Dollari edasise kosumise üheks eelduseks oleks turgude rahunemine ning riskivarade tõustrendi taastumine. See vähendaks FED-i ettevaatlikkust ning lubaks pilgud taas lootusrikkamalt suunata USA tööturu- ning inflatsiooninäitajate poole. Reedel avaldatav inflatsiooniraport on kindlasti oluline, eriti arvestades asjaolu, et pikaajalised inflatsiooniootused on USA-s hiljuti kõigi aegade madalaimaid tasemeid testinud. Võimalik positiivne üllatus USA inflatsiooni osas tooks kindlasti dollarisse ostuhuvi ja muidugi ka vastupidi.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon”), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets’i analüütiku poolt (edaspidi „Autor”), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets’i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets’i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets’i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets’i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex’i ning CFD’dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.