Test3

07 jaan. KAS EKP SOOV TURGUDE OOTUSI MITTE PETTA ON PIISAV EURO NÕRKUSE PÜSIMISEKS?

Ootuspäraselt on liikumised valuutaturgudel sel nädalal olnud suhteliselt väikesed. Oodates 3. detsembril peetavat Euroopa Keskpanga istungit on tõenäoliselt euro suhtes hoidutud agressiivselt uute positsioonide võtmisest. USA dollarit on tasakaalustanud pühadeperiood ning järgmisel nädalal saabuvad olulised tööturu uudised.

Euro on nädala jooksul püsinud enamike paaride lõikes nõrgenevas trendis, kuid kauplemisvahemik on olnud võrdlemisi väike. Kolmapäeval uuendati siiski dollari suhtes põhja ning EUR/USD käis korraks 1.0566 tasemel. Ka täna on paar liikunud allpool 1,06 taset ning 16. märtsi põhjani (1,0458) on seega üsnagi vähe minna. Juhul kui Euroopa Keskpank (EKP) suudab küllaltki kõrgele aetud turgude ootused järgmisel neljapäeval täita, peaks märtsi põhjade testimine EUR/USD jaoks olema ootuspärane.

 

Viimasel ajal on elavat diskussiooni meedias arendatud EKP võimalike uute sammude üle. Kolmapäevast müügisurvet tõi eurosse info Reutersilt, et EKP plaanib kommertspankadele, kes hoiustavad keskpangas raha, rakendada täiendavaid sunnimeetmeid. Tegemist on negatiivsete deposiidi intresside veelgi suuremasse miinusese kärpimisega. Hetkel kasseerib EKP kommertspankadelt 0,20% intressi summade pealt, mis ületavad nõutud reservide taset.

Euro rahaturu intresside süvenev langus indikeerib, et turud on sisse hindamas deposiidi intressi kärbet juba ca 0,15 protsendipunkti ehk tasemele -0,35%. Seega kui EKP sooviks turge täiendavalt üllatada, et saavutada euro edasise nõrgenemise läbi rahapoliitika täiendav mõju, peaks deposiidi intressi kärbe olema veelgi suurem. Seega ehk isegi tasemele -0,40%? Kuigi selline tase tundub juba oluliselt müstilisemana kui praegune -0,20%, ei ole see midagi erakordset – näiteks Taani ja Šveitsi keskpank hoiavad deposiidi intressi -0,75% juures.

Kuna turgude ootused EKP uute meetmete suhtes on päris kõrgel, oleks ootuste mitte täitumise korral oodatav euro kiire tugevnemine, EUR/USD tagasiliikumine 1,10 piirkonda ei oleks tõenäoliselt probleem. Samas kui arvestada, et EKP on viimastel aastatel eelnevalt kommunikeeritud muutusi toovate istungite käigus enamasti suutnud ikkagi turge üllatada oodatust agressiivsemate meetmetega, siis võiks uskuda, et ka seekord ei tule turuosalistel pettuda ning euro kiire pettumusralli tundub pigem vähetõenäoline.

Admiral Marketsi ekspertide arvamus on puhtalt informatiivse tähendusega, mis ei ole mingil juhul ostu- või müügisoovitus ega põhjus ükskõik milliseks tegutsemiseks finantsturgudel.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, prognooside, ennustuste ning mis tahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edaspidi „Publikatsioon”), mis on avalikustatud Admiral Markets UK Ltd Eesti (edaspidi Admiral Markets) veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

  1. Publikatsioonis avaldatav teave on informatiivse iseloomuga ega ole käsitatav investeerimisalase nõustamise või investeerimissoovitusena.
  2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Publikatsioonis esitatud teabele või mitte.
  3. Iga Publikatsioon on koostatud Admiral Markets’i analüütiku poolt (edaspidi „Autor”), tuginedes Autori isiklikele hinnangutele.
  4. Klientide huvide kaitsmiseks ning Publikatsiooni objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
  5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Publikatsiooni allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Publikatsioonis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
  6. Publikatsioonis avaldatud teave ei tähenda Admiral Markets’i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet, et klient saab esitatud strateegiatest kasu või et kahju tekkimise võimalus on mingil viisil või määral piiratud.
  7. Publikatsioonis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Markets’i poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
  8. Publikatsioonis sisalduvatele prognoosidele võivad kohalduda täiendavad teenustasud, maksud või muud tasud, sõltuvalt Publikatsioonis avaldatud teabe subjektist. Admiral Markets’i teenustele kohalduv hinnakiri on avalikult kättesaadav Admiral Markets’i veebilehel.
  9. Võimendust kasutavad finantsinstrumendid, nagu nt kauplemine valuutadega ja hinnavahelepingutega (Forex’i ning CFD’dega), võivad olla väga spekulatiivse iseloomuga ning tuua kaasa nii kahju kui kasu. Enne kauplemistegevustest osavõtmist veendu, et oled aru saanud kaasnevatest riskidest.